ผลงานที่ผ่านมา

สาธิตการผ่าตัด และ สอนเทคนิคการผ่าตัดที่เชียงใหม่

ซีเกมส์ที่สิงคโป

วิทยากรรับเชิญที่สิงคโป 2015