การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด

การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด

หยุดเล่นกีฬาที่มีการปะทะ หรือเปลี่ยนทิศทางรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดการบิดหมุนของข้อเข่า เพื่อลดการบาดเจ็บเพิ่มเติมของหมอนรองข้อเข่า กระดูกอ่อนผิวข้อ และเส้นเอ็นอื่นๆ

ฝึกกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงใกล้เคียงข้างปกติ

เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่าให้ใกล้เคียงข้างปกติ