การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน

  • สังเกตอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนวันนัด
  • ใส่ที่ประคองเข่า ( Hinge knee brace ) และเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน (Axillary crutch)
  • ระวังการหกล้มและการเกิดอุบัติเหตุ
  • ไม่ควรนั่งแกว่งขาข้างที่ผ่าตัด
  • หากมีอาการที่บ่งถึงมีการติดเชื้อ เช่น แผลผ่าตัดบวมอักเสบ , มีไข้, การขยับเคลื่อนไหวข้อเข่ามีอาการเจ็บปวดมากกว่าเดิม ให้รีบมาพบแพทย์
  • ไม้เท้าควรและที่พยุงเข่าจะใช้ช่วยในการเดินเคลื่อนไหวตลอด จะหยุดใช้ได้เมื่อได้รับคำสั่งจากแพทย์
  • ห้ามเอาหมอนรองใต้เข่าในช่วง 6 สัปดาห์แรก
  • ห้ามบริหารข้อเข่าโดนที่ส้นเท้าลอยจากพื้น