การซ่อมแซม

การรักษาโดยวิธีการผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวไหล่มีกี่วิธี

มี 2 แบบ คือ

ผ่าตัดแผลเปิด( mini open rotator cuff repair) ถึงแม้ผลการรักษาจะไม่แตกต่างกันกับการผ่าตัดผ่านกล้อง แต่มีข้อเสีย เรื่องแผลผ่าตัดใหญ่กว่า ฟื้นฟูสภาพช้ากว่า และมีการทำลายกล้ามเนื้อบางส่วน การผ่าตัดแบบจึงไม่ค่อยนิยม

ผ่าตัดแบบส่องกล้อง(Artheoscopic rotator cuff repairs) ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมมากกว่า เพราะผ่าตัดมีขนาดเล็ก มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดน้อยกว่า มองเห็นพยาธิสภาพของโรคได้ดี ฟื้นตัวเร็ว