การซ่อมแซมขนาดเล็ก

ผ่าตัดแผลเปิด( mini open rotator cuff repair) ถึงแม้ผลการรักษาจะไม่แตกต่างกันกับการผ่าตัดผ่านกล้อง แต่มีข้อเสีย เรื่องแผลผ่าตัดใหญ่กว่า ฟื้นฟูสภาพช้ากว่า และมีการทำลายกล้ามเนื้อบางส่วน การผ่าตัดแบบจึงไม่ค่อยนิยม