การกลับไปเล่นกีฬา

การกลับไปเล่นกีฬา (Return to sport)

  1. ไม่มีอาการปวด / บวม บริเวณหัวเข่า
  2. สามารถงอ / เหยียดเข่าได้สุด
  3. กำลังของกล้ามเนื้อต้นขาและโคนขาด้านหลัง > 85% เมื่อเทียบกับข้างปกติ
  4. HOP test > 85% เมื่อเทียบกับข้างปกติ
  5. ทำการบริหารตามโปรแกรมในแต่ละอาทิตย์ได้อย่างดี
  6. ผู้ป่วยสามารถฝึกท่าจำเพาะกับกีฬาแต่ละประเภทได้โดยไม่มีปัญหาแทรกซ้อน