การกลับไปทำงานหลังจากผ่าตัด

การกลับไปทำงานหลังจากผ่าตัด

ในการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ผู้ป่วยใช้เวลานอนโรงพยาบาลเพียง 3 วัน หลังจากออกจากโรงพยาบาลควรใส่อุปกรณ์พยุงเข่า ( Hinged knee brace ) และควรใช้ไม้ค้ำยันช่วงพยุง (Axillary crutch) ต่อไปอีก 6 สัปดาห์

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเข่าข้างขวา อาจจะมีปัญหาในการขับรถ ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเข่าข้างซ้าย จะสามารถขับรถเกียร์อัตโนมัติได้ตามระยะเวลาข้างล่าง ซึ่งจะบอกเวลาโดยประมาณที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำงานได้

ทำงานนั่งโต๊ะ                          2-3 สัปดาห์

ทำงานในออฟฟิศ                    2-3 สัปดาห์

ขับรถไปทำงาน                        4 สัปดาห์

ทำงานเบาๆ                             6-8 สัปดาห์

ทำงานหนักปานกลาง                       3 เดือน

ทำงานหนัก                              4-5 เดือน